FRAMTIDENS ARBETSPLATS

"Framtidens arbetsplatser kräver mjuk kompetens"

Contact image Anna-Maria Stawreberg Anna-Maria Stawreberg

Hur jobbar vi 2050? Ishtar Toualait är entreprenör, rådgivare och CEO på Futuristas. Hon menar att år 2050 är det kommunikationsförmåga, flexibilitet, kreativitet, nyfikenhet och förmåga att fokusera som kommer att gälla på framtidens arbetsplatser. 

"Vi behöver utveckla de färdigheter som kommer att krävas för att vi ska klara av ett framtida arbetsliv."

 

 

Det råder inget tvivel om att närmare 50 procent av dagens arbetstillfällen kommer att ersättas av AI, robotisering och automatisering. Men det innebär inte att hälften av oss kommer att bli arbetslösa inom en snar framtid. Det handlar snarare om en övergång.

 

– Vi behöver utveckla de färdigheter som kommer att krävas för att vi ska klara av ett framtida arbetsliv, säger Ishtar Touailat.

 

Hon menar att vi behöver vässa våra mjuka värden, de som av futurister kallas future skills. Allt annat kommer nämligen att ersättas av robotar.

 

– Vi behöver bli mer flexibla. Studier tyder på att vi i snitt kommer att behöva återuppfinna oss själva sex till åtta gånger under ett yrkesliv.

 

Ishtar betonar att frågan inte är om robotar kommer att ta över våra jobb eller ej. Frågan är istället huruvida vi har förmågan återuppfinna oss själva. Att byta riktning, glömma tanken på att arbeta på samma arbetsplats med samma arbetsuppgifter hela livet.

 

– Ju mer kreativa och snabbrörliga vi är, desto mer oersättliga blir vi.

 

Syftesdrivet ledarskap avgörande för framtidens arbetsplatser 


Att vara en tydlig och förtroendegivande ledare blir avgörande. Oavsett om det handlar om formellt eller informellt ledarskap.

 

– Det kommer också att krävas autenticitet för att kommunicera olika budskap. Det är syftesdrivet ledarskap som gäller.

 

"För att stora bolag ska hålla sig relevanta behöver de samverka med andra bolag."

 

Ishtar ser en arbetsmarknad där framtida arbetsplatser består av små företag som snabbt kan styra om efter nya omständigheter.

 

– För att stora bolag ska hålla sig relevanta behöver de samverka med andra bolag.

 

Om det är något hon är säker på, så är det att det kommer att svänga snabbt framöver.

 

Ständig utveckling och utbildning


Behoven kommer att förändras och vi, som arbetstagare, kommer att behöva anpassa oss. Det innebär att vi behöver ändra vår syn på utbildning. För, där vi tidigare var klara efter en högskoleexamen, räcker inte det längre.

 

– Det är det livslånga lärandets era. Det lär vi oss genom Youtube eller genom att göra gratis praktik några timmar varje månad på olika startupföretag.

 

På så sätt utökar du ditt nätverk, ditt kunnande och ditt sätt att arbeta.

 

– Små grupper med oliktänkande individer blir allt nödvändigare. Olikhet i stället för homogenitet. På så sätt kan alla göra det de är bäst på. Det är också där nyfikenheten kommer in.

 

Nyfikenhet ger fler innovationer. Det är nödvändigt för den framtida arbetsmarknaden, framtidens arbetsplatser och konkurrenskraften.

 

– Det är den mänskliga faktorn och inte tekniken som gör oss oersättliga.

 

Foto: Samuel Unéus