Om lokaler för människor,
affärer och hållbarhet.

Hållbarhet

Ett hållbart kontor och en hållbar organisation, vad betyder det för företaget, och för medarbetarna? Hur kan jag som ledare arbeta mot klimatmålen, och vad betyder det att jag gör det? Ta del av stora och små initiativ och det som verkligen kan göra skillnad.