Om lokaler för människor,
affärer och hållbarhet.

Hälsosamma arbetsplatser

Cykelhotell, grönskande terrasser, en väl genomtänkt ljudmiljö, och inte minst, en sund digital arbetsmiljö. Följ med oss i forskning och tankar kring det som skapar våra hälsosamma arbetsplatser.